Mléko do škol

Ve středu 10. dubna jsme opět do školy dostali pro každou třídu balíček mléčných výrobků, které v rámci akce Mléko do škol – Ochutnávkový koš dodává firma Laktea o.p.s. Každá třída naložila s mléčnými výrobky jinak. Některé třídy se o výrobky podělily, každý dostal to, co má rád. Jiné třídy uspořádaly mléčné hody a žáci ochutnávali to, co neznají nebo to, co mají rádi a co by rádi doporučili i svým kamarádům.  Další skupinky pak například soutěžily v tom, jak poznají mléčný výrobek pouze podle chutě či vůně. A protože mléko jistě patří do základních stupňů potravinové pyramidy, doufáme, že požívání mléčných výrobků nezůstane u většiny spolužáků jen u této akce.

Žákyně VIII. ročníku

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.