Centrum kolegiální podpory ve zlonické škole

Gymnázium Slaný velmi úzce spolupracuje na tvorbě pořadu Zázraky přírody a své poznatky přenáší právě do pedagogické praxe. V závěru roku 2018 jsme dostali nabídku být součástí realizace projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném.“ Do konce roku zbývaly prakticky hodiny, a tak prázdniny neprázdniny, vše se muselo řešit promptně, jelikož příležitost je nutné chytit za pačesy. Přehoupl se nový rok a už jsme seděli na celorepublikovém setkání všech zapojených škol z  1., 2. i 3. vlny, do které spadáme my. Během dvoudenního semináře plného inspirací jsme se dokázali zorientovat v realizaci projektu a hlouběji jsme pochopili jeho obrovský význam.

Věda a technika je pro budoucnost klíčová. Žáci se v rámci projektových odpolední učí nejen pracovat se specializovaným vybavením, které jsme pro školu získali v hodnotě 300.000,-Kč, ale také poznávají zákonitosti přírody. Hravou formou se žákům otevírá široký obzor lákající je k dalším pokusům i k bádání. Filozofie projektu stojí na badatelsky orientované výuce, která žáky aktivizuje a vtahuje do děje. V projektu ale jde i o to ukázat ostatním pedagogům (a nejen na naší škole), že se takové výuky nemusí bát, s přípravou ji zvládne každý. Vzniklé Centrum kolegiální podpory je pro učitele opěrným bodem, na který se mohou obrátit a naši pedagogové rádi poradí a pomohou. Nebojme se vědy a techniky, bez které se do budoucna neobejde téměř žádný obor lidské činnosti, a připravme naše žáky na budoucnost!

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.