Preventivní programy pro žáky

Preventivní programy jsou každoročně součástí výuky na naší škole. Poslední setkání s lektory probíhalo hned v několika třídách a s různými tématy. Většinou byli aktéři programů zváni na aktuální téma, jehož problémy se ve třídě vyskytly. A tak se 4. ročník zúčastnil povídání o nových informačních technologiích a jejich vlivu na děti. Vysvětlili jsme si termíny jako kyberšikana, kyberstalking, bezpečné používání sociálních sítí apod. Preventivní program „Jsi online“ děti velmi zaujal.

Žákyně sedmého, osmého a devátého ročníku vyslechli přednášku s besedou na téma „Žena – symbol života“. Jiným způsobem než při hodinách biologie jim byla přiblížena témata období dospívání, hygieny těla, první návštěvy gynekologa či antikoncepce.

Děkujeme firmě MP Education a přednášející paní Mgr. M. Podlahové za velmi pěkný přístup k žákům.

Mgr. Š. Bauerová, metodik prevence

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.