Zápis do 1. třídy ZŠ Zlonice

se koná

V PÁTEK 12. DUBNA 2019

OD 12 DO 16 HODIN,

 

V SOBOTU 13. DUBNA 2019

OD 9 DO 11 HODIN.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ V  DOBĚ

OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 2013

A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU.

PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

ZÁPIS SE KONÁ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ŠKOLY.

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.