Učíme se v přírodě

V rámci přírodovědy jsme se vydali do prostoru mezi školou a PAD, kde jsme prozkoumávali tamější přírodní prostředí. Už samotný prostor nás vybízel k nejrůznějším pozorováním a ke hledání různých zákoutí. Tématem naší hodiny však bylo hledání života ve stínu, což znamená, že jsme museli nadzvedávat větve, kameny, odhrabávat listí a vyhledávat nejmenší živočichy, které lze pozorovat pouhým okem. K našemu bádání jsme použili lupy, pracovní listy i naše dosavadní znalosti. Byla to velmi hezká a dobrodružná hodina, při které jsme se mnohému naučili, ale také jsme si uvědomili, že když spolupracujeme a pomáháme si, jde bádání mnohem lépe a radostněji. Myslím, že se z nás během této hodiny stali skuteční badatelé.

Za 4.B Mgr. Lucie Dragounová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.