Předvánoční návštěva zlonického kostela

V adventním období nám paní učitelka Barbora Štruplová domluvila prohlídku kostela, který je dominantou Zlonic. Některé třídy 1. stupně zavítaly do kostela ve středu, další ve čtvrtek. Za doprovodu varhan, na něž hrála paní učitelka Štruplová, jsme si společně zazpívali několik koled a následně jsme si prohlédli jesličky, které zde byly instalované a budou k vidění po celé Vánoce.

Žáci III. ročníku

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.