Školní odpolední kluby

Od září probíhá v naší škole již třetím rokem projekt Nové školy, jehož součástí jsou i odpolední školní kluby. Fungují jak na prvním stupni, kde je mají na starosti paní učitelky Fialová a Čermáková, tak na druhém stupni, kde je vedou paní učitelky Bauerová, Zámišová a Lišková. Vyučujícím pomáhají i školní asistentky a speciální pedagog. Kluby mají dvě hodiny. V první probíhá doučování, procvičování učiva, doplnění domácích úkolů i další práce spojená se školním vyučováním. Do druhé hodiny jsou pak voleny různé volnočasové aktivity, děti vaří v kuchyňce, tvoří v keramické dílně, sportují, jsou pro ně připraveny i vlastivědné vycházky atd. Poslední týden před Vánocemi proběhla i besídka, kde jsme vytvářeli vánoční ozdobičky, zpívali koledy, měli jsme i nadílku pro děti. Podívat se na děti přišli i někteří rodiče. Všichni společně se již těšíme na kluby ve druhém pololetí.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.