Ekologie jako volitelný předmět

Na druhém stupni si žáci některé předměty vybírají. Jedním z nabízených je již dlouhá léta předmět ekologie, který seznamuje děti s hlavními myšlenkami ekologického chování, s desaterem domácí ekologie, ale například i se surovinami a jejich využitím, sběrem, či ochranou. Prvním tématem školního roku je voda. Nejprve se při vyučování zaměřujeme na úplné základy, například se snažíme vysvětlit, proč tvrzení „Voda je zadarmo.“ není správné. Kromě teorie se prakticky setkáváme i s některými věcmi, jež vodu šetří, letos to například byl perlátor. Naměřili jsme, že kohoutek s perlátorem napustí litorovou lahev za 48 sekund, kohoutek bez něj za 12 sekund. V rámci ekologie nás také zajímá, kam voda teče, kde končí. A tak jsme navštívili ČOV ve Zlonicích, kde jsme na rozebrané čističce měli detailní přehled toho, jak vlastně funguje a jak velké problémy dělá tuk, který se v ní z odpadní vody usazuje.

Ing. Hana Voříšková, koordinátor EVVO

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.