Projektová výuka ke 100. výročí vzniku republiky

V neděli 28. října si celá naše republika připomněla významné historické výročí  – 100 let vzniku Československa.  Ani my, žáci a paní učitelky 0. – 4. ročníku, jsme nezůstali s rukama v klíně. Ve čtvrtek 1. 11. 2018 ve škole na děti čekala projektová výuka zaměřená právě k tomuto historickému výročí. Byla to jedinečná příležitost vedoucí nejen k posílení výchovy k občanství, ale i ke společenské aktivitě. Žáci i paní učitelky přišli v dobovém oblečení. Celý projekt byl slavnostně zahájen na sále školy, kde nás proslovem přivítal T. G. Masaryk (náš pan ředitel). Přiblížil nám vznik a počátky republiky, vyzdvihl její význam i význam nás všech. Setkání jsme zakončili společným zpěvem naší státní hymny. Žáci pak prošli různými aktivitami. Malovali státní vlajku, státní znak i náš národní strom… Mohli se posadit do staré lavice, dozvěděli se, co je to kalamář, čím se tehdy psalo a také si vyzkoušeli krasopis. Paní učitelky nezapomněly na mravní výchovu, hodnocení, vysvědčení, žáci hledali rozdíly mezi tehdejší a dnešní dobou. Na chviličku jsme si v tento den připomněli onu dobu a vyzkoušeli si, jak se učilo za starých časů. Vrátili jsme se totiž do let dřívějších a společně jsme zakusili klasickou školu téměř se vším všudy.

Mgr. Iva Šedová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.