Ředitelské volno 31. 10. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji dne 31. 10. 2018 ředitelské volno z důvodu odstávky elektrického proudu. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.