Návštěva zámku Kačina

Devátý a sedmý ročník navštívil zámek Kačinu v rámci pokusného ověřování (projekt MŠMT). Samotná stavba nás ohromila na první pohled, velmi se nám líbilo v knihovně a krásně jsme se cítili i v divadle. Tento objekt prostě stojí za návštěvu! Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Kutné Hoře. Pobyli jsme u chrámu sv. Barbory, prošli jsme historické centrum, dokonce jsme stihli i výukový program v muzeu. Celý den hodnotíme velmi kladně. Dalším přínosem bylo i to, že jsme tak příjemné chvíle trávili s mladšími spolužáky, se kterými se vídáme  jindy jen o přestávkách.

Žáci 9. třídy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.