Hurá do školy, prvňáčci!

Přišlo září a s ním i začátek nového školního roku. Období, které je změnou právě u našich malých žáčků prvňáčků. Úplně první školní den mají již děti i rodiče úspěšně za sebou. A co více?! Už nám uběhly první čtyři týdny – tedy první měsíc ve škole. První týden byl adaptační, děti si pozvolna zvykaly na školní režim. Následně celý  měsíc potom docházelo k tzv. „vyladění rytmu“. Učit se novým pravidlům, řádu, poznat svého spolužáka, zapamatovat si jeho jméno, naučit se naslouchat jeden druhému.  Seznámit se s první knihou školáka Budu dobře číst. Poznat pracovní učebnici pro vyučovací předmět Matematika a Prvouka. V průběhu měsíce září jsme se naučili i několik prvních písmenek. Pro každé nové písmeno máme krátký text pohádky nejen pro jeho lepší zapamatování, ale může sloužit také k výcviku zrakové a sluchové percepce. Kresebné uvolňovací cviky nám pomáhají k uvolnění ruky, dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení tužky v pravé (levé) ruce.

Pro naše malé žáky je toto období opravdu velkou životní změnou. Potřebují velice důležitou podporu, vysvětlení, co se děje nového, proč je tomu tak, a to platí dvojnásobně právě  v dnešní, tak uspěchané době. Proto přeji všem prvňáčkům a jejich rodičům hodně štěstí, mnoho sil a trpělivosti. Ať se malí žáčci těší na každé ráno, každý školní den.

Mgr. Iva Šedová, třídní učitelka

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.