Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku

V pátek 29. června opustilo naši školu dalších 35 žáků, kteří splnili povinnou školní docházku a získali tak vysvědčení s doložkou o ukončeném základním vzdělání. Slavnostní akt proběhl v sále školy ve spolupráci s Úřadem městyse Zlonice. Obě třídy si připravily půlhodinový program, který zahájily projevy pana starosty Chocholy a ředitele školy pana Tůmy. Žáci poděkovali rodičům, vyučujícím, podepsali se do městské kroniky a zástupci zlonického úřadu jim předali pamětní list spolu s drobnými upomínkovými předměty. Programy obou tříd ukončilo krátké vystoupení, v němž se žáci fotografiemi, videem a písničkou ve velmi originálním podání se svou základní školou rozloučili. Pedagogický sbor v čele s vedením školy jim přeje mnoho úspěchů na dalších studijních cestičkách.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.