Praktické pěstitelství

V rámci hodin pracovních činností se skupina deváťáků věnuje po celý rok oddílu pěstitelství. Kromě jiného poznávají teď na jaře přírodu, pomáhají s úpravou hřiště či zkoumají čistotu vody. Květnové hodiny byly věnovány určování polních plodin, s nimiž se ve svém okolí setkáváme, a samozřejmě i poznávání plevelů, které nám dělají na zahrádkách a polích velké starosti. Doufáme, že po několika hodinách seznamování se s těmito rostlinami se rodiče – zahrádkáři nebudou muset bát svého potomka zaměstnat na rodinné zahrádce…

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.