Starší opět učili mladší

Naši tradiční akci Starší učí mladší tentokrát připravovali sedmáci. Přesvědčili se, jak těžké je mluvit ke skupině a seznamovat druhé s novými věcmi. Nejprve jsme byli s celým programem ve druhé třídě, kde jsme si to pěkně vyzkoušeli. Vysvětlili jsme pojmy jako ekologie, zdravá výživa, obezita, třídění odpadu, lisování lahví, vytříděný odpad, seznámili jsme spolužáky s problematikou mytí aut, domácích bazénů a také s vlivy na celkové oteplování planety. Určitě nejzajímavější byla informace, že na výrobu 1kg hovězího masa potřebujeme  15 500l vody. Mnozí mladší kamarádi už pojem ekologie znali, mnohdy by mohli ti mladší klidně učit starší. Shodli jsme se, že nejdůležitějším úkolem pro nás všechny je, abychom planetu Zemi uchránili pro všechny následující generace.

Ing. Hana Voříšková, koordinátor EVVO

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.