ZÁPIS

Základní škola Zlonice, okres Kladno, Komenského 305, 273 71 Zlonice, IČO: 70989711

tel.: 312 591 108, 312 592 159, fax: 312 591 108

www.zszlonice.cz; zs.zlonice@seznam.cz

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VE ZLONICÍCH

SE KONÁ V PÁTEK 20. DUBNA 2018 OD 12 DO 16 HODIN A V SOBOTU 21. DUBNA 2018 OD 9 DO 11 HODIN.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ V  DOBĚ OD 1. 9. 2011 DO 31. 8. 2012 A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU. PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.  ZÁPIS SE KONÁ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ŠKOLY.

Ve Zlonicích 26. března 2018

Mgr. Bc. Jan Tůma. ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.