Pasování čtenářů 2017

DSC_4284  DSC_4315Za zvuku fanfár vstoupilo ve čtvrtek 22. června 2017 do sálu školy Jeho Veličenstvo. Jednalo se o pana krále Čítanku I., který spolu s mistrem Analfabeto pasoval žáky 1. B na čtenáře. Této slavnostní události byli přítomni nejen prvňáčci, ale i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a paní zástupkyně. Pasovací glejt, který žáci obdrželi, stvrzoval, že složili slavnostní slib a byli pasováni na čtenáře. Od této chvíle mají právo a povinnost ctít a chránit všechny knihy. Tento slavnostní akt bude dětem připomínat knížka Klubíčko veselých pohádek.

DSC_4313Všem svým prvňáčkům přeji krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalších ročnících. Jeho Veličenstvu králi Čítankovi I. (Janě Liškové) a mistru Analfabeto (Lence Fialové) bych ráda poděkovala za veselé, krásné a zároveň i dojemné povýšení našich prvňáčků na opravdové čtenáře.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na adrese:

http://www.zszlonice.cz/?page_id=108

Mgr. Renata Kosová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.