Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024 (dále jen TKS) proběhne v termínu od 1. ledna do 14. ledna 2024. TKS pořádá každoročně Charita ČR. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, a to ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Pro představu: z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. TKS se provádí v hotovosti do speciálních zapečetěných sbírkových pokladniček, opatřených logem Charity ČR, které byly dne 27. 11. 2023 oficiálně zapečetěny a evidovány na MěÚ ve Slaném (dle zákona č. 117/2001Sb., zákon o veřejných sbírkách). Koordinátorem TKS pro Slaný a Slánsko je ředitelka Farní charity Slaný Ing. Bc. Nina Kubištová, Dis., která odpovídá za řádný průběh sbírky. Jak již bylo zmíněno, 65% z výtěžku sbírky putuje na aktivity regionální Charity. Výtěžek TKS 2024 (65%) bude použit na provoz charitního střediska (Na Sadech 176) a služby poskytované Farní charitou Slaný (Charitní veřejný šatník – Knoflík – Hanžburského 76; výdej potravin, drogerie, materiální pomoci; nákupy pro seniory, provoz mini nábytkové banky).

Praktické informace:

1) Každá pokladnička je vybavena tzv. Průkazem vedoucího skupiny koledníků. Tento průkaz slouží především jako doklad pro Policii ČR, že se jedná o oficiální – řádně zapečetěnou pokladničku (po skončení sbírky je nutné ji odevzdat).

2) Tříkrálovou pokladničku lze vystavit pouze v termínu 1.1. až 14.1. 2024.

3) Po ukončení sbírky kontaktuje dobrovolník FCH Slaný vaši školu a sjedná termín převzetí, který se musí uskutečnit ve dnech 15. 1. až 19. 1. 2024.

4) Upozorňujeme, že nesmí dojít k otevření pokladničky.

5) O výsledku sbírky budete po rozpečetění pokladniček informováni.

 

Farní charita Slaný

Vinařického 16/12, 274 01 Slaný

E-mail: slany@charita.cz

IČO: 075 42 127, č. účtu 27401 27401 / 0600

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.