Předvánoční turnaj VII. A a VII. B

K poslednímu předprázdninovému dni obvykle patří vánoční besídky. Chodbou se linuly vánoční koledy, písničky, vůně cukroví, jež si děti přinesly ke svačině, a ze školní kuchyně byl cítit i staročeský kroupovo-houbový kuba, kterého nám nabídly paní kuchařky k obědu. Každá třída prožívala poslední den po svém, nejinak tomu bylo v obou „sedmičkách“. A protože jsou obě třídy vcelku sportovně založené, dohodly se na vzájemné míčové potyčce. Kluci i holky utvořili tři smíšená družstva a pustili se do boje. Nejprve proběhla štafetová soutěž v dovednostech s míčem, poté proti sobě družstva sehrála několik zápasů v odbíjené.

Není vůbec důležité, kdo vyhrál a kdo si odnesl sladké čokoládové medaile. Vítězem se totiž stali nejen ti, co s vervou zápasili, ale i všichni fanoušci, kteří svá družstva bouřlivě, ale ukázněně podporovali. A tak tedy: „Sláva vítězům, čest všem zúčastněným!“

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.