Beseda Zdravá mysl, zdravá duše

Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastnili besedy se studenty kladenské střední zdravotnické školy. Studenti V. Kosová a R. Nistor velice zajímavým způsobem, do něhož pomítli svou vlastní zkušenost, povídali o sebepoškozování, o poruchách příjmu potravy i o dalších méně frekventovaných psychických poruchách. Vše proložili osobním vyprávěním o svém problému, navrhli možná řešení situace, pohovořili o úskalí zamlčování a utajování psychické nepohody. Vzhledem k tomu, že Veronika je naší bývalou žákyní, všichni její příběh sledovali s účastným zájmem a celá beseda pak na konci sklidila ohromný potlesk.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.