Mateřská škola – přijímání dětí

Nově zapsaná Mateřská škola v rámci Základní školy a Mateřské školy Zlonice přijímá děti k předškolnímu vzdělávání. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34a a 34b školského zákona).

Naše mateřská školka podle M. Montessori“

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 205/2020 sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
ZŠ a MŠ Zlonice, okres Kladno plánuje přijmout ve školním roce 2023/2024 24 dětí. V případě zájmu zašlete přihlášku k přijetí s evidenčním listem (… dokumenty ke stažení zde …). V případě dotazů nás kontaktujte na tel. č. 312 591 108.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.