Naše mateřská školka podle M. Montessori

Ve Zlonicích v Pippichově ulici se v září 2023 otevře třída v nové mateřské škole, která spadá pod naši základní školu. Jsou tu vítány děti ve věku 3-6 let. Třída tak bude záměrně věkově heterogenní. V tomto prvním ročníku mají šanci i nespádové děti. Výchovně vzdělávací program MŠ je založen na metodách pedagogiky Marie Montessori. Pomáhá dítěti stát se nezávislým, sebevědomým, tvořivým, aktivním, svobodným i zodpovědným, empatickým a tolerantním člověkem. Dítě se učí samostatně se rozhodovat a rozvíjí svůj potenciál vlastním způsobem.

Zájemci o tuto novou školku se spolu s dětmi mohli v neděli 14. května podívat do prostor nové třídy, kde bylo nachystáno několik pomůcek, se kterými děti v Montessori školce pracují. Jedná se o jiné pomůcky (hračky), než vidíme v běžných školkách, jsou  více zaměřeny na smyslovou výchovu a praktický život (sada na mytí rukou, zametací sada, oblékací rámy, …), aby si děti osvojily běžné činnosti. Však také motto Montessori pedagogiky zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.” 

Zájem o den otevřených dveří byl velký. Rodičů a dětí přišlo během doby od 10h do 12h kolem 40. Děti si tu mohly vyzkoušet práci (hru) s pomůckami. Panovala příjemná atmosféra, kdy se rodiče mohli ptát na vše, co je zajímá.

Zápis dětí byl prodloužen až do konce května. Vše potřebné pro zápis naleznete na stránkách naší školy. Sem je třeba požadované dokumenty odnést/zaslat poštou či datovou schránkou.

Těšíme se na začátek nového školního roku, kdy se nová školka otevře pro každodenní provoz.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.