Beseda se zdravotnicí

V osmém a devátém ročníku žáci přemýšlejí o svém budoucím povolání a volí střední školu. Pro lepší představu o profesích se zúčastňují různých besed, kde se představí lidé s určitým zaměřením. Tentokrát jsme spojili volbu povolání a učivo přírodopisu o lidském těle. Navštívila nás zdravotní sestra, která si s žáky nejen popovídala o problematice svého náročného povolání, ale zároveň je seznámila se zásadami první pomoci. První pomoc si mohli někteří i přímo vyzkoušet. Nakonec došlo i na otázky,  které jsme si připravili.

Dominika, 8. A

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.