Žáci z Ukrajiny

I v naší škole od 1. září vyučujeme děti z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že do Zlonic tito žáci musí dojíždět, nebylo do konce srpna jasné, kolik jich k nám vlastně nastoupí. Nakonec jsme přijali 30 dětí, které se vcelku rovnoměrně, po dvou či třech, rozprostřely od první do deváté třídy. Někteří z nich začínají češtině rozumět, jiní znají jen pár českých slovíček. Vyučující pro ně mají připravené pomůcky, studijní materiály, česko-ukrajinské slovníky a pracovní listy, s nimiž děti s různým zájmem a chutí pracují – ostatně stejně, jako děti české. Třídní kolektivy je vcelku bezproblémově přijaly, spousta z nich už si našla mezi zlonickými žáky kamarády. Naše škola má velké štěstí i v tom, že tu pracují dva kvalifikovaní učitelé původem právě z Ukrajiny, kteří jak vyučujícím, tak žákům velmi pomáhají nejen dorozumět se, ale i pochopit některé zvláštnosti dětí, vyplývající z příslušnosti k jinému národu, zvykům apod. Velkou pomocí jsou učitelům i asistenti pedagoga, kteří se v hodině snaží s ukrajinskými dětmi pomáhat.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.