Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

dne 16. a 17. června se od 12:00 do 16:00 koná zápis do školní družiny (ŠD) pro školní rok 2022/2023. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, a proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Na přijetí do ŠD podáním žádosti nevzniká automatický nárok. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií.

V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte ze ŠD nežli zákonného zástupce, je nutné mít s sebou číslo jeho občanského průkazu.

Marcela Moravcová, vedoucí školní družiny

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.