Category Archives: ZŠ Zlonice

Učíme se v přírodě

V rámci přírodovědy jsme se vydali do prostoru mezi školou a PAD, kde jsme prozkoumávali tamější přírodní prostředí. Už samotný prostor nás vybízel k nejrůznějším pozorováním a ke hledání různých zákoutí. Tématem naší hodiny však bylo hledání života ve stínu, což znamená, … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učíme se v přírodě

Nesuď knihu podle obalu

Poslední předprázdninové úterý navštívilo naši školu šest mladých dobrovolníků z různých koutů světa. V rámci projektu Informačního centra pro mládež ve Slaném „Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu“ vyprávěli mladí lidé ze Slovenska, Itálie, Arménie, Litvy, Lotyšska a Maďarska žákům druhého … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nesuď knihu podle obalu

Šesťáci mezi indiány

Žáci šestých ročníků se v rámci projektu Pokusné ověřování vypravili do Náprstkova muzea v Praze. Pod poněkud neobvyklým názvem Pokusné ověřování si představte projekt, v rámci kterého mají děti zdarma exkurze do vybraných institucí po celé České republice, vstupné, dopravu a často i … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šesťáci mezi indiány

Hravá přírodověda

Ve čtvrté třídě jsme si v hodině přírodovědy povídali, jak můžeme dělit živočichy podle stavby těla. A aby nám to poznávání šlo lépe, vypůjčili jsme si některé zástupce živočichů z našeho přírodopisného kabinetu. Hodina nás velmi bavila a shodli jsme se na … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hravá přírodověda

Vánoce ve školní družině

   Celý prosinec jsme se v družině věnovali Vánocům. Povídali jsme si o vánočních zvycích, psali dopis Ježíškovi, zpívali vánoční koledy a zdobili si třídy. Nezapomněli jsme ani na pomoc druhým – vyráběli jsme přáníčka pro Ježíškova vnoučata a vytvořili sbírku … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce ve školní družině

Návštěva pečovatelského domu

5. prosince vybraní žáci z 1. třídy, 2. B, 3. třídy, 5. B a 5. A navštívili s připraveným programem  babičky a dědečky v pečovatelském domě ve Zlonicích.  Žáci zahráli vánoční písně na flétny, housle, recitovali básničky, zahráli minioperku Červená karkulka a společně … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pečovatelského domu

Vánoční besídky

Poslední školní den roku 2018 jsme si užili. Třídy si vánočně vyzdobily svoje učebny. Děti si připravily slavnostní pohoštění, přinesly cukroví.  V jídelně nám paní kuchařky uvařily vánoční čaj. Snad každý obdaroval alespoň malým dárečkem kamaráda, v některých třídách se všichni domluvili … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídky

Předvánoční návštěva zlonického kostela

V adventním období nám paní učitelka Barbora Štruplová domluvila prohlídku kostela, který je dominantou Zlonic. Některé třídy 1. stupně zavítaly do kostela ve středu, další ve čtvrtek. Za doprovodu varhan, na něž hrála paní učitelka Štruplová, jsme si společně zazpívali … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předvánoční návštěva zlonického kostela

Školní odpolední kluby

Od září probíhá v naší škole již třetím rokem projekt Nové školy, jehož součástí jsou i odpolední školní kluby. Fungují jak na prvním stupni, kde je mají na starosti paní učitelky Fialová a Čermáková, tak na druhém stupni, kde je … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní odpolední kluby

Osmáci spali ve škole

Utužování třídního kolektivu může občas mít i netradiční podobu. My osmáci jsme společně strávili předvánoční noc ve škole. Přišli jsme skoro všichni a snažili jsme se čas jen tak nepromarnit. Zdobili jsme perníčky, ve skupině jsme tvořili funkční praky, kterými … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osmáci spali ve škole