Author Archives: admin

Rybářské závody

Ve čtvrtek 15. června jsme se již popáté zúčastnili rybářských závodů mezi školami, které pořádá ČRO MO Šlapanice. Po osmé hodině byl odstartován vlastní závod v rybolovu, naše družstvo si opět vylosovalo místo č. 1 na hrázi. Přestože jsme měli … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rybářské závody

Cyklovýlet

Žáci 9. ročníku se v rámci týdne výletů a exkurzí vydali na rozhlednu na vrchu Radovič, nezalesněné návrší s nadmořskou výškou 268 m. A protože pěšky je to tak trochu z ruky, rozhodli se pro kola. Vydali jsme se hned … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cyklovýlet

Lodí po Vltavě

Na závěr deváté třídy jsme si vybrali výlet lodí po Vltavě. Ze Zlonic do Prahy jsme cestovali vlakem do pražské Podbaby a poté pěšky podél Vltavy až na Císařský ostrov. Teprve tady nás čekal nástup na loď, která směřovala na … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lodí po Vltavě

Koncentrační tábor v Terezíně

V úterý 6. června navštívily deváté ročníky v rámci dějepisné exkurze pevnost v Terezíně. Prohlédly si systém nacistických zařízení, které za druhé světové války Němci zřídili za pevnostními zdmi tohoto malého městečka. Terezín vlastně v pravém slova smyslu nebyl koncentračním táborem. … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koncentrační tábor v Terezíně

Atletika ve Velvarech

Atletického pětiboje “ O pohár starosty města Velvary“ se 23. května zúčastnilo pět škol kladenského okresu, mezi nimi i ta naše. A protože během roku atletiku v tělesné výchově na druhém stupni pilně trénujeme, podařilo se našim malým sportovcům získat … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Atletika ve Velvarech

Matematika s Legem

Tento týden jsme si na kroužku matematiky pohráli s Legem. Prvním úkolem bylo postavit „nedokončenou“ krychli. Každý vybudoval hned několik staveb, které jsme použili k dalšímu počítání. Nejprve jsme určovali, kolik kostek nám u každé stavby chybí do krychle. Pokud selhala naše prostorová představivost, doplnili … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Matematika s Legem

I věda může být zábavná

V pátek 26. května se sedmé ročníky zúčastnily projektového den se zábavnou vědou. První hodina byla věnována Van de Graaffovu generátoru, takže všude bylo vidět světlo a jiskření. Do této práce se s nadšením zapojili všichni žáci. Efektivní pokusy nás okouzlily … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem I věda může být zábavná

Vzhůru do hvězdárny

Deváťáci se  12. května vydali na exkurzi do Slaného.  Protože v rámci fyziky probíráme vesmír, navštívili jsme místní hvězdárnu.  Na začátku prohlídky nás čekal zajímavý  tematický pořad a poté nás vzal pan průvodce do kopule k dalekohledu, kde jsme si prohlédli Slunce a následně s ním … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzhůru do hvězdárny

Vědecké dopoledne ve slánském gymnáziu

V úterý 23. května se třída 4.B zúčastnila vědeckého dopoledne v gymnáziu ve Slaném, kde si pro nás žáci z laborek připravili krásný a velmi zajímavý program. Viděli jsme obrovské motýlárium a dozvěděli se spoustu informací o motýlech. Pochlubili jsme … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vědecké dopoledne ve slánském gymnáziu

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče, dne 15. a 16. června od 12:00 do 16:00 se koná zápis do školní družiny (ŠD) pro školní rok 2023/2024. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny